o projekcie

“PODAJ DALEJ – młodzieżowa platforma wymiany technik teatralnych” to innowacyjny projekt edukacji kulturalnej skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Sztuka Nowa.

Jego celem jest umożliwienie spotkania się grup młodzieżowych uczestniczących w stałych zajęciach teatralnych na terenie Warszawy. Grupy te prowadzone są różnorodnymi technikami artystycznymi przez instruktorów i animatorów warszawskich organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i szkół.

Obecnie realizowana jest już piąta edycja PODAJ DALEJ, zaplanowana od stycznia do grudnia 2016 r. W tym roku przygotujemy 3 pokazy finałowego spektaklu w przestrzeni miejskiej.

Jakie KORZYŚCI mają uczestnicy teatralnego projektu PODAJ DALEJ?

Jeśli jesteś młodym uczestnikiem zajęć edukacji kulturalnej:
⇒ poznajesz różne techniki teatralne,
⇒ przekazujesz dalej zdobytą wiedzę,
⇒ umacniasz pewność siebie i wiarę swoje możliwości,
⇒ uczysz się akceptacji i otwartości na drugiego,
⇒ poznajesz innych młodych ludzi interesujących się teatrem,
⇒ budujesz potencjał społeczny, który w przyszłości zaprocentuje.

Jakie KORZYŚCI mają instruktorzy biorący udział w projekcie PODAJ DALEJ?

Jeśli jesteś animatorem prowadzącym zajęcia edukacji kulturalnej:
⇒ budujesz sieć warszawskich animatorów teatralnych zajęć edukacji kulturalnej,
⇒ poszerzasz swój słownik pracy teatralnej o nowe gry, ćwiczenia, techniki,
⇒ wzmacniasz swoją grupę teatralną,
⇒ promujesz swoją metodę pracy teatralnej.

 

Projekt oparty jest na zasadzie „Każdy uczy każdego”. W ramach projektu PODAJ DALEJ grupy młodzieżowe mają szansę spotkać się i stać się specjalistami zdobytych w trakcie zajęć teatralnych umiejętności. Podczas finałowego warsztatu każda z grup uczy znanych sobie technik pracy teatralnej uczestników innych grup.
Zakończeniem projektu PODAJ DALEJ jest spektakl wykorzystujący wszystkie techniki przygotowany pod okiem reżysera przez wszystkich uczestników projektu.

PODAJ DALEJ ukazuje różnorodność form teatru i sztuk performatywnych wykorzystywanych przez warszawskich animatorów i artystów do tworzenia innowacyjnych projektów edukacji kulturalnej.

PODAJ DALEJ umożliwia spotkanie młodych ludzi z różnych środowisk i stwarza okazję do wspólnego, pozytywnego doświadczenia różnorodności kultur i zainteresowań.