Praktycy Kultury

Stowarzyszenie Praktyków Kultury

spk_logo_balon_bez_marginesow

o organizacji

Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK) tworzą animatorzy i artyści działający na polu kultury żywej – takiej, z której mogą czerpać wszyscy i która może
być udziałem każdego. Działania, w jakie są zaangażowani, mieszczą się w definicji animacji kultury – czyli aktywności na polu kultury w konkretnym
środowisku, z konkretnymi ludźmi. Są to projekty skierowane m.in. do młodzieży zagrożonej patologiami, uchodźców, mieszkańców obszarów zaniedbanych i
wykorzenionych, ale także projekty o tematyce nam bliskiej – jak taniec, teatr czy muzyka – mające przełamywać istniejące stereotypy i pokazywać nowe
możliwości w obrębie tych dziedzin sztuki.

kontakt

www.praktycy.org