Towarzystwo Nasz Dom i Teatr Lalka

logo_dzieciak   logo

Towarzystwo Nasz Dom realizuje od 20 lat szereg projektów w Polsce i poza jej granicami na rzecz dzieci i rodzin. Naczelna zasadą działania organizacji to niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych. Misją Towarzystwa jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia.